Gerekli Belgeler

Kurumumuzda Devlet destekli ücretsiz eğitim alabilmek için gerekli belgeler.

 

Sağlık Raporu

Öğrencimizin özel durumunu tanılama için hastneden kurul raporu

RAM Raporu

Hastaneden alınan tanı roporu ile Rehberlik araştırma merkezinden eğitime ihtiyacı vardır roparu ve eğitim planı içeren RAM raporu

Diğer Evraklar

Rapor işlemlerinden sonra öğrenci dosyası için bir kaç evrak.

Rapor Aşamaları