• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ozeltercih.egitim
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905559741677
  • https://twitter.com/ozeltercih?s=07&fbclid=IwAR2Pknk1VFXIiwQpHiYooe-ZUbS0suCMvNQPUZ-vUvsZC-eLbLItdol_RWc
  • https://www.instagram.com/tercihozelegitim/

Bedensel Engelli bireyler

 Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir. Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır. 

Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler:

1.Serebral Palsi :
2. Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar
3. Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik):
4. Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):
5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):
6. Doğuştan Kas Hastalıkları
7. Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları:
8. Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri:  (epilepsi, osteogenesis imperfekta gibi).
 
PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
Bu program ile bireylerin;
1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Bu modüller sırasıyla şöyle sıralanabilir:
 
KABA MOTOR BECERİLER:
Sırtüstü
Yüzüstü
Destekli Oturma
Desteksiz Oturma
Emekleme
Dizüstü
Ayakta Durma
Destekli Yürüme
Desteksiz Yürüme
Merdiven İnip-Çıkma
İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler
 
İNCE MOTOR BECERİLER :
Çizim Becerileri
Tutma ve Bırakma
El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu
Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı)
Taktil Sistem (Dokunma)
Görsel Algılama
Vestibuler Sistem (Denge)

Bu uygulamalarda bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınıp  uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilerek  programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmektedir . Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmekte ve günlük yaşamlarında bireylerin öğrendiklerini devam ettirebilmeleri amaçlanmaktadır.